शक्तिपात अष्टांग ||


हरि: ॐ ||नको ते यम
शक्य ते नियम
लागेल तो आसन (/ बंध / मुद्रा)
होईल ते प्राणायाम 
सुटेल ते प्रत्याहार
दिसेल ती धारणा
चढेल ते ध्यान
मीच ती समाधी 


श्रीगुरुपादुकार्पणमस्तु ||

2 comments:

Shardul said...

या पोस्टला असे नाव का दिले आहे ते नाही समजले.. (?)

Praveen Bhat said...

ashTA~Nga represents the 8 a~NgAs as laid down in Patanjali's Yoga Sutra. shaktipAt is a path of Kundalini Yoga wherein the shishya does nothing on his own, including ashTA~Nga, but the Guru's shakti works through him. Hence the title.